Pc- laitteet ja viihde-elektroniikka
Etusivu Palvelut Ota yhteyttä Linkit Tekniikka

Haukipudas
Ouluseutu
Suomi

<< Takaisin tekniikan aloitussivulle <<

Varmuuskopiointi

Yksi kopio ei riitä

Varmistuksia tehdään, jotta järjestelmä, ohjelmistot tai työtiedostot voidaan vahingon sattuessa palauttaa. Palautustarve voi tulla, kun laite vaurioituu, järjestelmään iskee haittaohjelma tai kun laitteistoa halutaan uudistaa.

Käyttöjärjestelmästä, ohjelmistoista, henkilökohtaisista tiedoista sekä työtiedostoista kannattaa ottaa kopiot erilliselle medialle. Mediaksi käyvät CD, DVD, USB -muisti, ulkoiset kovalevyt ja joko paikalliset tai palveluntarjoajien verkkoasemat. Suurten tietomäärien kopiointiin kätevin väline on ulkoinen USB -kiintolevy, joka on hallittava, edullinen, nopea, varma, tilava ja turvallinen.

Varmuuskopio on vähintään kahdessa eri mediassa säilytettävä täydellinen aineisto. Jos toinen tallennusväline rikkoutuu, tehdään toimivasta aineistosta kopio uudelle tallennusvälineelle rikkoutuneen sijalle. Kahden välineen yhtäaikainen rikkoutuminen on harvinaista (vaikkakin mahdollista).

Automaattiseen varmuuskopiointiin liittyy muutama ongelma:

 • Käyttäjä ei (välttämättä) tiedä, onko kopio tehty
 • Käyttäjä ei (välttämättä) tiedä, onnistuiko kopio
 • Automaatti ei tiedä, onko varmistettava aineisto kunnossa
 • Käyttäjä ei (välttämättä) tiedä, onko kopio käyttökelpoinen

Automaatin toimintaa täytyy seurata ja kopiotuloksen laatua valvoa.

Kun siirtonopeudet ovat suuria ja rajataan kopioitavaa sisältöä, voidaan kopiointi käynnistää manuaalisesti ja seurata tapahtumia koko prosessin ajan. Käyttäjä saa tuntuman:

 • Käynnistyikö kopiointi
 • Mitä kopiotiin ja minne
 • Paljonko dataa siirtyi (= kauanko siirto kesti)
 • Onko esimerkkitiedosto kopioitunut siten kuin sen piti (koko, päiväys, sisältö)
 • Onko kopiointijärjestelmä kunnossa

Jäsentely

Kopioitava materiaali kannattaa jäsennellä merkityksen, uusiutumistiheyden, koon, lisensoinnin ja hyödyn tai muun tarpeen mukaan. Jäsentely vähentää säännöllisesti kopioitavan datan määrää, nopeuttaa varmistusten tekoa sekä säästää levytilaa.

Koneen käyttäjien omat työt ovat ainutkertaisia. Niitä ei voi ostaa mistään edes rahalla. Omille töille kannattaa tehdä erilliseen osioon päähakemisto, jonka polkuihin kaikki oma aineisto tallennetaan. Koko omien töiden polku kopioidaan säännöllisesti käyttäjän päätöksestä alkuperäisessä, pakkaamattomassa muodossa varmistettavaan asemaan. Yksittäisen tiedoston on syytä olla palautettavissa varmuuskopiosta ilman erikoisohjelmia tai välineitä. Voidaan asettaa, että varmistuksessa hakemiston uudempi tiedosto korvaa samannimisen vanhemman, jolloin tiedostojen nimeämiskäytäntöihin kannattaa keskittyä.

Käyttäjien profiilikansiot ovat myös ainutkertaisia. Ne sisältävät yleensä mm. sähköpostit, osoitetiedot ja internetin linkit, jotka kaikki ovat palautettavissa. Profiilissa on paljon muuta ohjelmistoista riippuvaa materiaalia, jonka palautusmahdollisuudet vaihtelevat. Monien ohjelmien tallennukset menevät oletuksena johonkin hakemistoon profiilikansiossa. Profiilin varmistus tehdään yhtä aikaa ja samalla periaatteella kuin omien töiden varmistukset. Tilapäistiedostot kannattaa poistaa ennen varmistusta.

Projektityöskentelyssä hankkeen etukäteen mietityt välivaiheet saadaan talteen nimeämiskäytännön avulla. Kun hanke on valmis, tarpeettomat välivaiheet voidaan poistaa ja varmistaa lopullinen puhdistettu aineisto.

Käyttöjärjestelmän levykuva kannattaa tehdä, kun ohjelmistot ja päivitykset on asennettu ja järjestelmä on hyvässä toimintakunnossa. Levykuvan avulla rikkoontuneen järjestelmän voi palauttaa erittäin nopeasti siihen tilaan, jossa se levykuvan tekemishetkellä oli. Levykuvan käyttöä varten täytyy tehdä myös palautuksen käynnistävä muistiväline.

Laiteajurit varmistetaan DISM -komennolla, jolloin ajureita ei tarvitse etsiä uusasennuksen yhteydessä. Näin tehtyä vanhentuneen laitteen ajurisettiä voi joskus hyödyntää uuden käyttöjärjestelmän asentamisen yhteydessä (esim. Windows 7 => Windows 10). Tällöin sekä vanhan että uuden järjestelmän bittisyvyys täytyy olla sama, joko 32 tai 64 bittiä.

Musiikki- ja videotiedostot ovat suuria ja yleensä muuttumattomia. Siksi ne varmistetaan vain tarvittaessa ja silloinkin ainoastaan kerran manuaalisesti.

Ohjelmistot toimitetaan yleensä verkon välityksellä tiedostoina. Lisenssin salliessa tehdään asennussetistä kopio. Asennus tehdään kopiosta ja alkuperäinen toimii varmuuskopiona. Verkosta hankitut ohjelmistojen asennussetit varmistetaan vain kerran manuaalisesti.

Mitä ei kannata varmistaa

Asennettuja ohjelmistoja ei varmisteta, koska siirretty kopio ei yleensä toimi. Ohjelmistot täytyy tyypillisesti asentaa asennusmedialta. Sama koskee likimäärin kaikkia käyttöjärjestelmän hakemistoja ja tiedostoja, kun ne ovat erillään kokonaisuudesta.

Järjestelmän välimuistitiedostoja, hiberfil.sys-, pagefile.sys- ja swapfile.sys-tiedostoja ei varmisteta, koska järjestelmä luo ne itse automaattisesti.

Väliaikaistiedostoja ei varmisteta. Nimensä mukaisesti ne ovat väliaikaisia, muodostuvat käytön aikana ja niiden pitäisi poistua automaattisesti. Käytännössä tilapäistä dataa jää jäljelle runsaasti. Väliaikainen data kannattaa poistaa manuaalisesti ennen levykopion tekemistä.

Vanhentuneita järjestelmätiedostoja ei kannata varmistaa. Päivitysten yhteydessä vanhoja järjestelmätiedostoja korvataan uusilla. Jäljelle jääneet, vanhentuneet ja tarpeettomat tiedostot löydetään ja poistetaan DISM -komennoilla. Puhdistaminen vapauttaa levytilaa, pienentää kopion kokoa ja nopeuttaa kopiointia.

Millä ja mihin varmistetaan?

Kopiointiohjelmiston täytyy toimia virheettömästi. Työtiedostot on kätevä varmistaa käyttöjärjestelmän omilla komennoilla. Levykuva tehdään ja palautetaan erillisohjelmistoilla.

Varmistus- ja palautusohjelmistojärjestelyn toimivuus täytyy aika-ajoin varmistaa. Varmuuskopio menettää merkityksensä, jos palautusohjelmisto vanhentunut, poistettu käytöstä tai sitä ei saada käyttöön uudessa järjestelmässä.

Käyttäjän työtiedostojen säännöllinen varmistaminen pakkaamattomana tavallisilla käskyillä (copy, xcopy tai robocopy) on hyvä vaihtoehto. Tällaisten kopioiden sisältöä voidaan tarkastella helposti, hakemistorakenne on sama kuin alkuperäisessä ja tiedostot on palautettavissa ilman erillisiä ohjelmistoja, myös eri käyttöjärjestelmillä.

Levykuva tehdään vaiheessa, jolloin järjestelmä ja ohjelmistot on asennettu, päivitetty ja tunnistetusti kunnossa. Uusi levykuva tehdään, kun järjestelmää on muutettu merkittävästi, kuten uusien ohjemistojen tai ominaisuuspäivityksen jälkeen.

Ulkoinen kiintolevy on nopea, toimintavarma ja tilava väline kaikkeen varmistamiseen. Lähiverkossa oleva oma tiedostopalvelin on myös käyttökelpoinen. Jos tallennustila ja nopeus riittävät, niin USB-tikkuja tai muistikortteja voi käyttää.

Kuinka varmuuskopio pysyy käyttökelpoisena?

 • Varmistusväline pidetään kytkettynä vain silloin, kun varmistusta tehdään tai palautetaan. Käyttöön kytkettyyn varmistuslaitteeseen kohdistuu samat uhat kuin järjestelmälevyyn.
 • Laitteet vikaantuvat käyttötuntien myötä, joten käyttöjaksot pidetään lyhyinä.
 • Palo- ja varkaustapausten vuoksi kopiolevyjä säilytetään muualla, kuin kopioitavan laitteen käyttöpaikassa.
 • Äkillisen levyrikon tai virhetoiminnon vaikutus pienenee, kun aineisto tallennetaan vuorotellen eri tallentimille.
 • Tallentimien Smart-tietoja kannattaa seurata. Kun uudelleen sijoitettujen sektoreiden, CRC-virheiden, korjaamattomien virheiden tai vastaavien indeksien lukumäärät alkavat kasvaa, on aika korvata varmuuskopiotallennin uudella.

Erityiskysymyksiä

 • Windows 10 järjestelmän uusimman version saa ladattua valmistajalta. Asennuspaketin voi tallentaa USB-muistitikulle MCT-työkalulla. Tuloksena on koneen käynnistävä tietoväline, josta voi mm. asentaa käyttöjärjestelmän tyhjään koneeseen.
 • Täystuhon sattuessa levykuvan palauttamiseen tarvitaan levykuvaa tukeva käynnistysmedia. Sekin on yleensä muistitikku.
 • Pilveen varmistaminen on hidasta ja riittävän kokoinen levytila kuukausimaksullista.
 • Paikallinen USB3-kiintolevy (HD) ja sopiva levykopio-ohjelmisto varmistaa 1.0-2.0 Gbps nopeudella. Toimistokoneen 40 Gigatavun täysi levykopio kestää muutaman minuutin, hitaallakin laitteella alle 15 minuuttia.
 • Varmistusten tekeminen voi vaikuttaa turhalta, koska "koneella ei ole mitään tärkeää". Ensimmäinen täydellinen blackout muuttaa varmasti käsityksen.

15-04-2020

<< Takaisin tekniikan aloitussivulle <<

S-POSTI:  pc.gamut(at)gmail.com PUHELIN  045 - 1298221 WhatsApp