PC-Gamut logo

Tekniikka

Windows 11 / Windows 10 - korjaava asennus

18.12.2023, edit 11.01.2024

Valmistautuminen: Varmuuskopioidaan järjestelmä ja työtiedostot

Ylläpidetty käyttöjärjestelmä toimii moitteetta vuosia. Kokeilut ja 'vahingot' aiheuttavat toisinaan ongelmia, jotka eivät korjaannu kevein toimenpitein.

Ennen korjaustoimenpiteitä järjestelmästä tehdään ajantasainen levykopio. Levykopiosta järjestelmän voi tarvittaessa palauttaa täydellisenä, joskin alkuperäisen kaltaisella tavalla viallisena.

Toimivan levykopion voi tehdä vaikkapa Macrium Reflect (uudet versiot maksullisia) tai Hasleo Backup Suite Free (toistaiseksi maksuton) ohjelmistoilla.

Järjestelmälevyllä olleet käyttäjän työtiedostot voi palauttaa myös erikseen levykopiosta.

Valmistautuminen: Varmuuskopioidaan laiteohjaimet

On mahdollista, että jokin laiteohjain ei kuuluu perusasennuspakettiin. Verkkokorttien ja näytönohjainten laiteohjaimet ovat kriittisimmät.

Laiteohjaimia on tyypillisesti alle 100 kappaletta. Tallennustilaa tarvitaan muutama gigatavu.

Puutteeseen varaudutaan varmistamalla laiteohjaimet erilliseen hakemistoon antamalla komentorivillä DISM-käsky.

 • Varmistetaan laiteohjaimet hakemistoon "D:\Laiteohjaimet"
 • dism /online /export-driver /destination:"D:\Laiteohjaimet"

Kriittisten laiteohjainten palautus tehdään uusasennuksen jälkeen, laitehallinnan kautta ja yksi ohjain kerrallaan. Usein yhden ohjaimen palautus riittää.

Valmistautuminen: Tarkistetaan kirjanpito ja systeemitiedostot

Massamuistin kirjanpidon tai sektoreiden vikaantuminen johtaa toisinaan järjestelmän ongelmiin. Viallinen kirjanpito kannattaa korjata ennen korjaavaa asennusta.

 • Korjataan kirjanpito
 • chkdsk c: /f

Vialliset systeemitiedostot korjataan soveltamalla DISM- (Deployment Image Servicing and Management) ja SFC-komentoja (System File Checker). Korjausten jälkeen komponenttisäilöstä vielä poistetaan tarpeettomat, vanhentuneet osat.

 • Tarkastetaan ja korjataan komponenttisäilön sisältö
 • Tarkastetaan ja korjataan systeemitiedostot
 • Siistitään komponenttisäilö
 • dism /online /cleanup-image /restorehealth
 • sfc /scannow
 • dism /online /cleanup-Image /startcomponentcleanup

Valmistautuminen: Tarkistetaan päivitykset

Päivitysten mukana saadaan ajantasaiset ohjelmistot ja laiteohjaimet, jotka saattavat vähentää toimintahäiriötä.

Windowsin laiteohjaimia ja ohjelmistoja pidetään ajantasaisena kolmen, osin päällekkäisen menettelyn avulla. Mahdolliset puutteet tarkistetaan mielellään kaikilla menetelmillä:

 • Windows update
 • Microsoft Store
 • Winget

Windows update toimii oletuksena automaattisesti. Toimintaongelman ilmetessä päivitykset tarkastetaan manuaalisesti ja kiinnitetään huomio uusiin ja ehkä valinnaisiin laiteohjaimiin.

Komentoriviltä toimivalla Winget -komennolla voi ylläpitää montaa, myös suoraan tuotesivulta hankittua ohjelmistoa (esim. LibreOffice). Komentoparametrejä on paljon, mutta käytön voi keskittää seuraaviin:

 • Listataan sovellukset, joista on saatavilla päivitys
 • Päivitetään vain nimetty sovellus
 • Ladataan kaikki saatavilla olevat päivitykset
 • winget list --upgrade-available
 • winget upgrade --Name "OBS Studio"
 • winget upgrade --all

Winget-komennon taustalla olevan sovelluksen saa Storesta nimellä 'Sovellusten asennusohjelma'

UWP-sovellusten lähde on Microsoft Store. Storen päävalinta 'Kirjasto' ja siinä toiminto 'Hae päivitykset' ajantasaistaa Storesta tulleet sovellukset.

PC-Gamut logo

Storen kirjasto, jolla pidetään manuaalisesti UWP-sovelluksia ajantasalla.

Järjestelmävaurio voi olla siten paha, että päivitysmenetelmät eivät auta. Tällöin luodaan asennuspaketti ehyellä laitteella, tuodaan paketti korjattavaan laitteeseen ja tehdään sillä korjaava asennus.

Valmistautuminen: Selvitetään asennuskieli

Esimerkin laite on pöytäkone, johon oli esiasennettu Windows Pro ja siihen suomenkielinen käyttöliittymä. Asennuskieli oli kuitenkin en-US. Käyttöliittymän taustalla saattaa siis olla muunkielinen asennusversio.

Asennuskielen voi selvittää näin:

Ohjauspaneeli

PC-Gamut logo

Ohjauspaneelista järjestelmän kieli selviää valintaketjulla Alue - Hallinta - Nykyinen kieli.

CMD-komentokehote

 • dism /online /get-intl
PC-Gamut logo

Asennuskieli on Default system UI language -rivillä.

PowerShell-pääte

 • [CultureInfo]::InstalledUICulture
PC-Gamut logo

PowerShell tuloste on yksikäsitteinen.

Korjaava asennus: Hankitaan ISO-näköistiedosto

Tehokas elvytyskeino on Korjaava asennus (In-Place Upgrade). Sen edut ovat:

 • Käyttäjän työtiedostot säilytetään
 • Asennetut ohjelmistot sekä niiden lisenssit säilytetään
 • Tärkeät järjestelmäominaisuudet uudistetaan

Korjaavan asennuksen hyvä lopputulos on todettu useissa yhteyksissä:

 • Käyttäjälle tärkeät asiat säilyvät ennallaan
 • Monet toimintaongelmat korjautuvat

Täysin varmaa järjestelmän korjaantuminen ei tietenkään ole, mutta korjaavaa asennusta kannattaa kokeilla ennen puhdasta uusasennusta.

Korjaavaa asennusta varten haetaan asennuspaketti (ISO-näköistiedosto), jonka:

 • Asennuskieli (fi-FI, en-US, en-GB, ...)
 • Versio (Win 11 23H2, Win 11 22H2, Win 10 22H2, ...) ja
 • Arkkitehtuuri (x32, x64)

ovat samat (tai uudemmat), kuin korjattavassa järjestelmässä.

ISO-näköistiedostot saa sivuilta:

 • https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows11
 • https://www.microsoft.com/fi-fi/software-download/windows10
PC-Gamut logo

Versiotiedot saa selville komennolla Winver.

Ajantasaisen ISO-tiedoston voi luoda myös UUP Dump -palvelun avulla.

Palvelusta saa ajovirran, jolla ladataan alkuperäiset asennustiedostot. Osat kootaan ISO-tiedostoksi omalla koneella. Mukana on myös päivitykset eli tulos on tuorein koontikäännös. Kokoaminen vie tunteja.

Korjaava asennus

Valmistelevat toimenpiteet:

 • Tallennetaan ISO-näköistiedosto joko elvytettävän laitteen järjestelmälevylle tai ulkoiselle USB-levylle.
 • Järjestelmäosiolla tarvitaan noin 20 GT vapaata tilaa
 • Irrotetaan muut sisäiset massamuistit, paitsi järjestelmälevy
 • Irrotetaan laite dataverkosta

Asennus:

 • Otetaan ISO-näköistiedosto käyttöön (kaksoisklikkaus tiedostonhallinnassa)
 • Käynnistetään asennus (Setup.exe)
 • Edetään vastaamalla kysymyksiin
 • Ei haeta verkosta päivityksiä
 • Varmistetaan, että vaihtoehto "Säilytä henkilökohtaiset tiedostot ja sovellukset" on valittuna tai valittavissa
 • Viedään asennus loppuun ja todetaan tilanne

Mikäli asennus ei anna säilyttää henkilökohtaisia tiedostoja ja sovelluksia, asennus keskeytetään ja tarkistetaan korjattavan ja korjaavan version yhteensopivuus.

PC-Gamut logo

Valinta tai merkintä 'Säilytä henkilökohtaiset tiedostot ja sovellukset' tarvitaan. Merkintä vahvistaa, että työtiedostot, asennetut sovellukset ja lisenssit säilyvät.

Todettua

 • Korjaava asennus korjaa tehokkaasti ongelmia
 • Korjaava asennus säästää
 • Näköistiedoston oikeat versiovalinnat ovat välttämättömiä
 • Käyttäjän kannalta korjaava asennus vastaa versiopäivitystä - tiedostot, ohjelmistot ja lisenssit säilyvät
↑ Ylös ↑